Uitbreiding bijlage 2-voorwaarden GLP-1 agonisten

Imprialos et al. beschrijven mogelijke verklaringen voor het (niet-significant) verhoogde risico op … Bij patiënten die dabigatran gebruiken vanwege atriumfibrilleren is gelijktijdig gebruik van si… De commissie voor farmacovigilantie van het EMA adviseert het risico op amputaties van onderste lede… Het gebruik van dabigatran of rivaroxaban tijdens chirurgische ingrepen van de huid leidt niet tot e…

SGLT-2-remmerszijn geassocieerd met meer meldingen over acuut nierfalen dan andere geneesmiddelen. PCSK9-remmer evolocumab verkleint de kans op complicaties aan de ledematen bij patiënten met perifee… DPP-4-remmers zijn niet geassocieerd met een verhoogd risico op fragiliteitsfracturen in vergelijkin… PCSK9-remmer alirocumab verlaagt het non-HDL-cholesterol bij patiënten met DM2.

Effectiviteit benralizumab bij ernstig astma na gebruik mepolizumab

COPD-patiënten maken minder toedienfouten als ze voor drievoudige combinatietherapie één poederinhal… Rivaroxaban was niet effectief in het voorkomen van hartinfarcten, beroertes of overlijden bij patië… Alirocumab verkleint de kans op nieuwe hart- en vaatziekten bij patiënten met een recent acuut coron…

  • Cardiovasculaire gebeurtenissen zoals hartinfarct en beroerte komen bij LABA’s en LAMA’s eve…
  • Dit is het medicijn met de laagste prijs, maar met de juiste werkzame stof.
  • Langdurig gebruik van insuline glargine verhoogt het risico op borstkanker bij vrouwen met diabetes …
  • De GLP1-agonisten liraglutide en semaglutide beïnvloeden de maagledigingssnelheid, eetlust en voedse…

De overheid stelt de hoogte en de zorgsoorten van de eigen bijdrage vast. Uw apotheker weet wat uw medicijn precies kost, en of u een eigen bijdrage betaalt. Dit is het medicijn met de laagste prijs, maar met de juiste werkzame stof. Deze MOVIE geeft een weergave van de veranderingen in het relatief aantal gebruikers van SGLT2-remme…

Tiotropium bij jongeren met astma

Het combinatiepreparaat fluticasonfuroaat met vilanterol verlaagt de mortaliteit bij patiënten met C… Het diuretische effect van SGLT-2-remmers lijkt te klein om een voordeel op cardiovasculaire uitkoms… GLP-1-agonisten zijn geassocieerd met een verhoogd risico op aandoeningen van de galwegen en galblaa…

Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan de nieuwe NHG-Standaard Duizeligheid en het gebrek a… Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan nieuw ontdekte bijwerkingen van antipsychotica bij o… Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan de behandeling van misselijkheid en braken tijdens d…

Meta-analyse: verhoogd risico hartfalen bij DPP-4-remmers

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor verschil in effectiviteit tussen mepolizumab en reslizumab… Verhoogd risico op veneuze trombo-embolie en ernstige infecties bij gebruik tofacitinib. Dit case-report beschrijft een vrouw met scleritis met uveale effusie kort na het starten van aliroc… SGLT2-remmer https://www.security-systems.nl/rybelsus-14-mg-nu-online-verkrijgbaar-in-nederland/ dapagliflozine vermindert het risico op minimaal 50% afname van de eGFR, eindstadium ni… Langwerkend insuline geeft evenveel HbA1c-daling, maar minder bevestigde hypoglykemieën dan NPH-insu… Gebruik van apixaban en rivaroxaban kan mogelijk leiden tot verslechtering van bestaande cognitieve …

Meta-analyse DPP-4-remmers en pancreatitis

Pfizer stopt met de ontwikkeling van PCSK9-remmer bococizumab voorpatiënten met primaire … Vijf gram idarucizumab gaat de anticoagulerende effecten van dabigatran onmiddellijk tegen. In 2015 was er opnieuw een lichte daling van het aantal gebruikers van DPP-4-remmers en GLP-1-a…

Gebruik van alirocumab bij een LDL-cholesterol onder de 0,65 mmol/l, geeft een groter risico op cata… Door verschillen in bijwerkingen zijn DOAC’s niet onderling uitwisselbaar. Een drievoudig combinatiepreparaat met twee langwerkende luchtwegverwijders en een ICS is effectieve… Budesonide bij COPD leidt niet tot een significant hoger risico op het optreden van pneumonie. Dit in vitro onderzoek beschrijft de eigenschappen van vier verschillende inhalatoren. Hoe lager het LDL-cholesterol-gehalte, hoe kleiner de kans op hart- en vaatziekten.

Medicijnjournaal mei 2023

De richtlijn voor de behandeling van DM2 is recent herzien door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Informatie over de combinatiepreparaten insulines/GLP1-agonisten bij diabetes mellitus type 2. De effectiviteit en veiligheid van insuline glargine 300 E/ml is vergelijkbaar met insuline degludec…

Bistro Spizarnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *